Prowadzenie linii melodycznej  w systemie polifonicznym stanowi poważny problem wykonawczy podczas tworzenia improwizacji na fortepianie,klawesynie lub organach,dlatego podstawowym założeniem w zrozumieniu tej techniki będzie skupienie się na metodach postępowania i wyborem odpowiednich ćwiczeń.
Wydaje się,że najlepszym wyjściem jest tworzenie utworu muzycznego w formie preludium lub fugi naśladując najwybitniejszego kompozytora epoki baroku,którym jak wiemy jest J.S.Bach.Spośród różnego rodzaju systemów wybieramy układ trzygłosowy w celu uproszczenia metod ćwiczeniowych,co oznacza tym samym wykonywanie preludium lub fugi trzygłosowej z jednoczesnym wykorzystaniem także dwugłosu oraz w niektórych przypadkach,nieco rzadziej tylko jednego głosu albo czterogłosu(ten ostatni zwykle występuje jako element kończący utwór muzyczny).
Komentarze
Dodaj komentarz